Categories
Kiruna LKAB Ronja Worker

Ronja

This is the first time we open our website to other authors and who better than a person working in the mine? Her name is Ronja and she will regularly write for this site. First, you’ll find her original text in Swedish and than our translation of it to English.

Hej!

Jag heter Ronja och jag jobbar som reparatör under jord på nivå 1365. Jag är 23 år och inne på mitt fjärde år på arbetsplatsen. Vårat jobb är att ta hand om tillredningsmaskiner, de maskiner som borrar, skrotar och bultar i berget, se till så att de fungerar som de ska och att de alltid kan producera. Ena dagen kan det handla om sönderkörda hydraulslangar på maskiner i gruvan, medans dagen därpå kan handla om att felsöka i timmar på en å samma maskin inne i våran verkstad för att hitta ett oförklarligt fel. Det är varierande och du får arbeta med både kroppen och knoppen om man säger så.

Just nu så ligger jag i sängen och sträcker på benen innan ännu en dag på jobbet kallar, har just kommit hem från Gymmet där jag tränar ca 5-6 ggr i veckan under arbetsveckorna. Känner mig trött, kanske för att det är mitt i veckan och dels för att det inte blev mycket till sömn i natt då jag slutar 00.00 på natten under eftermiddagsskiftet och bilen skulle in på verkstan kl. 07.00. Somnade rätt sent eftersom jag ännu var vaken när dom sköt i gruvan, man behöver inte kolla på klockan för att veta vad tiden är då, skjutningen sker alltid vid ca halv 2 på nätterna. Det känns precis som när åskan slår på sommaren, det dånar, mullrar och ibland kan fönstren skaka till. Jag bor nästan mitt i stan. Kan vara därför jag känner det så tydligt.

Hi!

My name is Ronja and I work with maintenance underground on level 1365. I am 23 years old and into my fourth year on this job. Our job is to take care of machines used in development, the machines that drill, nett and bolt, making sure that they function as they should and that they always can produce. One day it can be about rutted hydraulic hoses on machines in the mine, while the next day is spent troubleshooting for hours on the same machine in our workshop for a mysterious problem. The job is varied and you work with both mind and body.

Right now I’m lying in bed, stretching my legs, preparing for another day at work, have just arrived at home from the Gym where I workout 5-6 times a week during the weeks I work. I feel tired, maybe because it’s the middle of the week and partly because I didn’t get much sleep last night as I end my shift at 00.00 and my car had to be at the workshop at 07.00. I fell asleep rather late as I was still awake when they were blasting in the mine, you don’t have to check the watch to know what time it is then, the blasting always take place at 01.30 during the nights. It feels exactly like thunderstorms during summer, it booms, rumbles and sometimes the windows shake. I live in the center of the town. Maybe that’s why I feel it so clearly.

Leave a Reply