Categories
Kiruna LKAB Nature Ronja

Ronja III

Here is the third letter from Ronja. First in original, in Swedish, and then a translation by us into English.

I väntan på bussen som ska ta mig till byn så sitter det en tjej med rosa hår brevid mig, hon frågar mig ifall jag också är påväg till Karesuando. Ja, säger jag och så börjar vi prata med varann. Hon är från Stockholm och är här för att vandra upp till Treriksröset. På nattåget som hon åkte till Kiruna med hade det mestadels bara varit personer klädda i vandringskläder och vandringsryggsäckar berättar hon och då berättar jag om hur populärt det är med vandring här i Kiruna på somrarna, att nästan alla verkar göra det och att jag själv också är påväg upp till fjällen om ett par veckor på en tur. Vi är lyckligt lottade som har så otroligt fin natur här uppe i Norrland med fjäll och orörd mark, och det är så roligt att så många tar del utav den.

Tjejen frågar mig också om stadsflytten,
“Vadå? Så ni har liksom flyttat på gruvan eller har ni flyttat husen som står här eller?”
Ett bevis på att det är inte många som vet så mycket om stadsflytten, inte ens jag som bor här i själva staden kan ge henne ett självklart svar.
“Nej, dom har börjat riva en del hus här och bygga nytt på andra sidan stan där nya stan skall vara”
Förklarar jag lite slarvigt samtidigt som jag nämner bostadsbristen som råder. Att tex många utav mina vänner delar 3-4 st på en etta, att det är många som måste bo kvar hemma trots att dom har råd och vill flytta, bara för att det inte finns någonstans att flytta.
Det är trist att de ska vara så, men man hoppas att allt ska lösa sig när staden byggs upp så småningom.

Bussen kommer och vi stiger in för att sedan börja rulla hemåt mot byn, tjejen väljer en egen plats och vi skiljs åt men jag själv fortsätter fundera.. Vad händer med naturen ifall de hittas mer malm? Om de ska öppnas mer gruvor? Ska allt det förstöras då?

Fler och fler gruvor öppnas här runtom och det är inte bara Kiirunavaara som är i fokus längre. Men vad händer istället om gruvan och gruvnäringen skulle ta slut? Då skulle ju ingenting utvecklas längre! Vi skulle definitivt inte få ett “nytt kiruna” med mer bostäder men å andra sidan kanske inte det heller skulle behövas. Skulle Kiruna överhuvudtaget finnas kvar utan LKAB ?

Många frågor snurrar i huvudet men vem är det som ska svara på dom?

/Ronja

Waiting for the bus to take me to the [home] village, there is a girl with pink hair besides me, she asks me if I’m also on the way to Karesuando. Yes, I answer, and we begin to talk to each other. She is from Stockholm and here to hike to Treriksröset. On the night train to Kiruna, she tells me that there were mostly people dressed in hiking clothes and with back packs, and then I tell her about how popular it is to hike around Kiruna during Summer, that almost everybody seems to do it and that I’m also on the way to the high mountains in a few weeks for a hike. We are very fortunate to have such an amazing environment up here in the North, high mountains and untouched land, and it is really great that so many enjoy it.

The girl also asks me about the movement of the [Kiruna] town,

“What? So you’ve like moved the mine or have you moved the houses that stand there, or?”

A proof of that not many know so much about the movement of the town, not even I, who lives in the town, can give her an clear-cut answer.

“No, they have started to tear down some houses here and build new ones on the other side of town where the new town will be.”

I explain this a bit carelessly, and also mentions the lack of housing that exists. That, for example, many of my friends live 3-4 together in a one bedroom apartment, that many have to stay at home [at their parents’ house] despite affording [a place of their own] and wanting to move, just because there is no place to move to.

It is really sad that it is like that, but you hope that everything will be okay once the new town eventually is built.

The bus arrives and we enter and start rolling, home to the village. The girl chooses her own seat and we get separated, but I continue to ponder. What happens to nature if they find more ore? If more mines are opened? Will everything be destroyed then?

More and more mines are opened around here and it is not just Kirunavaara that is in focus anymore. But what happens if the mine and the mining industry would end? Then nothing would develop anymore! We would definitely not get a “new Kiruna” with more housing, but on the other hand, it is perhaps not necessary. Would Kiruna even exist without LKAB?

A lot of questions spins in my head, but who is suppose to answer them?

/ Ronja

Leave a Reply