Categories
Kiruna LKAB Ronja Worker

Ronja II

The second text from Ronja. First in original, in Swedish, and then our translation of it into English.

Hej igen!

Det är fredag idag och denna arbetsdag är fulländad och så är även denna arbetsvecka då jag är ledig i helgen och tänker åka hem till byn. Den ligger ca 22 mil bort så det blir en hel del pendlande om man ska försöka ta sig dit på sin lediga tid, men det går!
 Jag har jobbat förmiddagsskift i gruvan idag vilket betyder att jag stämplar in kl 05.00. Det känns rätt så tidigt och med tanke på att dom spränger kl 01.30 som jag berättat tidigare så kan det ibland finnas gas kvar på skivorna när vi kommer ut på maskinerna, helst ifall fälten bildar en sorts ”ficka” där ventilationen inte kommer åt så bra.
 Just det hände oss idag, Vi skulle ut på en maskin och direkt när man svänger in på skivan så känner man i bilen hur det luktar gas. Ammoniak.

Vi drar igång våran gasmätare och fäster den på jackan och vi hinner kanske ta 4-5 steg ut ur bilen så börjar den att pipa. 
Man kan inte göra klart jobbet då, det är bara att åka tillbaka till verkstan och vänta på att det ska bli bättre luft på stället.

Ca 3 timmar efteråt åkte vi tillbaka och då luktar det ännu men gasmätaren larmar inte längre så då kan vi göra klart vårar jobb på maskinen. Så det är väl det som är de negativa med att börja jobba så tidigt, det och att man inte heller är en morgonmänniska, haha!

Nej, nu tar ja helg, vi ses!

/Ronja

 

Hello again!

It is Friday and this workday is completed, which also goes for this working week as I am free this weekend and I will spend time at my home village. It’s about 220 km away so there is a fair amount of commuting if trying to get there during one’s free time, but it’s possible! I have worked the morning shift in the mine today, which means that I register for work at 05.00. It feels quite early and given that they blast at 01.30 as I’ve told about before there can still be gas in the “skivor” [the passage in which they’ve just blasted] when we get to the machines, particularly if some sort of ‘pocket’ occurs in the fields where the ventilation have little effect. That’s exactly what happened to us today. We were supposed to get to a machine and as we arrived we felt the smell of gas in the car. Ammonia.

We started our gas-meter and attached it to our jacket and we managed to take perhaps 4-5 steps out of the car before it started to beep. You cannot finish the job then, it is just to head back to the workshop and wait until the air is okay.

About 3 hours later we went back, it still smells but the gas-meter does not alarm anymore. So then we can finish our work with the machine. Well, that is the negative thing with starting work so early, that plus that I’m not a morning person either, haha!

Weekend here I come, see you!

/Ronja

 

Leave a Reply